Shipping & Delivery Policy

SAME DAY DELIVERY (YGN Only) 

 

OTHER CITIES (2-3 Days)

 

နေ့ချင်း DELIVERY အား ရန်ကုန်မြို့တွင်သာရရှိပါသည်။

 

တစ်ခြားမြို့များ အတွက် အနည်းဆုံး ၂ရက် မှ ၃ရက်ခန့် ကြာမြင့်ပါမည်။